Αποθήκευση στη λίστα αγορών
Δημιουργήστε μια νέα λίστα αγορών

Προσθέστε προϊόντα εισάγοντας κωδικούς

Προσθήκη αρχείου CSV
Εισάγετε τους κωδικούς των προϊόντων που θέλετε να προσθέσετε συλλογικά στο καλάθι σας (μετά από κόμμα, με κενό ή από νέα γραμμή). Η επανάληψη ενός κωδικού περισσότερες από μία φορές θα προσθέσει αυτό το εμπόρευμα όσες φορές εμφανιστεί.

Όροι και Προϋποθέσεις

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ - ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ B2B PLATFORM b2b.innpro.gr (εισήχθησαν στις 10.06.2022)

1. Γενικές πληροφορίες

1.1 Η εμπορική πλατφόρμα B2B b2b.innpro.gr, εφεξής αναφερόμενη ως "Πλατφόρμα B2B", ανήκει στην εταιρεία INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI sp. z o.o. που είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Δικαστικό Μητρώο στη διεύθυνση Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, με αριθμό KRS 0000944160, NIP: 6423234719 από τον 10ο Οικονομικό Τομέα του Εθνικού Δικαστηρίου της Περιφέρειας Gliwice.

1.2 Ο Πωλητής πραγματοποιεί μέσω της πλατφόρμας B2B πωλήσεις προϊόντων και ψηφιακού περιεχομένου που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες της πλατφόρμας B2B, εφεξής αναφερόμενα ως "Εμπορεύματα", και παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους αυτών των Όρων και προϋποθέσεων.

1.3 Οι όροι και προϋποθέσεις της πλατφόρμας B2B b2b.innpro.gr, εφεξής αναφερόμενοι ως "Όροι και προϋποθέσεις", είναι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Νόμου της 18ης Ιουλίου 2002 για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Φύλλο Εφημερίδας 2020.344 j.t., όπως τροποποιήθηκε). Οι Όροι και οι προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι δωρεάν στους Πελάτες πριν από τη σύναψη συμφωνίας μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην αρχική σελίδα της Πλατφόρμας B2B, υπό την καρτέλα Όροι και προϋποθέσεις b2b (https://b2b.innpro.gr/Regulamin-dla-przedsiebiorcow-klientow-sklepu-internetowego-b2b-innpro-pl-cabout-pol-54.html). Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να κατεβάσει τους Όρους και να κάνει εκτύπωση. Οι Όροι και οι προϋποθέσεις είναι επίσης διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος του Πελάτη με τρόπο που επιτρέπει την απόκτηση, αναπαραγωγή και καταγραφή του περιεχομένου τους μέσω του τηλεπληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Πελάτης.

1.4 Ένας "Πελάτης" στην έννοια των Όρων και Προϋποθέσεων είναι ένας επιχειρηματίας σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Νόμου της 6ης Μαρτίου 2018, ο οποίος καταθέτει παραγγελία ή εγγράφεται στον λογαριασμό του ή χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά στην Πλατφόρμα B2B. Νόμος των Επιχειρηματιών (Φύλλο Εφημερίδας 2021.162 j.t., όπως τροποποιήθηκε), εκτός εάν πρόκειται για έναν επιχειρηματία φυσικό πρόσωπο που συνάπτει συμφωνία με τον Πωλητή που σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική δραστηριότητα που εκτελεί αυτό το άτομο, όταν το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας δείχνει ότι δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα για τον επιχειρηματία, κυρίως λόγω του αντικειμένου της επαγγελματικής του δραστηριότητας, που καθίσταται διαθέσιμο με βάση τις διατάξεις του Κεντρικού Μητρώου και Πληροφοριών για την Επιχειρηματική Δραστηριότητα.

1.5 Για να χρησιμοποιήσει ο Αγοραστής την Πλατφόρμα B2B, πρέπει μόνος του να αποκτήσει πρόσβαση σε μια συσκευή που του επιτρέπει να προβάλει ιστοσελίδες και να εκτελεί ενέργειες σε αυτές, να συνδέεται στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιεί έναν περιηγητή ιστού και να έχει ενεργό κουτί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του επιτρέπει να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Πωλητής διασφαλίζει ότι η Πλατφόρμα B2B λειτουργεί σωστά για τον Αγοραστή χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους περιηγητές:

a. Internet Explorer έκδοση 10.0 ή μεταγενέστερη με ενεργοποιημένη υποστήριξη για Java applets, ή

b. Mozilla Firefox έκδοση 17.0 ή μεταγενέστερη με ενεργοποιημένη υποστήριξη για Java applets, ή

c. Opera Opera 12.0 ή μεταγενέστερη με υποστήριξη για ενεργοποιημένα Java applets, ή

d. Google Chrome έκδοση 23.0 ή μεταγενέστερη με υποστήριξη για ενεργοποιημένα Java applets, ή

e. Safari έκδοση 5.0 ή μεταγενέστερη με υποστήριξη για ενεργοποιημένα Java applets, ή

f. Η έκδοση Microsoft Edge 25.10586.0 ή μεταγενέστερη με ενεργοποιημένη υποστήριξη για Java applet.

Επιπλέον, η ελάχιστη ανάλυση οθόνης που επιτρέπει άνετη περιήγηση στις σελίδες της πλατφόρμας B2B είναι 1024x768 pixels. Για την πλήρη λειτουργικότητα του online καταστήματος, ο Πωλητής συνιστά να ενεργοποιηθεί η αποθήκευση cookies στον περιηγητή του ιστότοπου.

1.6 Η χρήση της πλατφόρμας B2B με τρόπο που αντίκειται στο νόμο, ιδίως παραβιάζοντας τα προσωπικά δικαιώματα του Πωλητή ή τρίτων, παρεμβαίνοντας στη λειτουργία της πλατφόρμας B2B, συμπεριλαμβανομένης της παροχής παράνομου περιεχομένου μέσω αυτής, απαγορεύεται.

1.7 Οι πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα B2B εξ ονόματος του Πελάτη πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν εξ ονόματος του Πελάτη και να υποχρεούνται για λογαριασμό του Πελάτη. Όποτε αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αναφέρονται στον Πελάτη, ισχύουν αντίστοιχα για το άτομο που ενεργεί εξ ονόματος του Πελάτη κατά τη χρήση της πλατφόρμας B2B.

 

2. Πραγματοποίηση αγορών

2.1 Η πραγματοποίηση αγορών στην πλατφόρμα B2B είναι δυνατή οποιαδήποτε ημέρα και οποιαδήποτε ώρα, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση των παραγγελιών που τοποθετούνται εκτός των κανονικών ωρών εργασίας (Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός αργιών, ώρες 8.00 - 15.00) θα ξεκινήσει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

2.2 Οι αγορές στην πλατφόρμα B2B πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, όπου η ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός πρόσβασης του Πελάτη αποτελούν τον μοναδικό τρόπο αναγνώρισης, και οι επιτυχώς τοποθετημένες παραγγελίες με τα παραπάνω στοιχεία θα ισχύουν νομικά δεσμευτικά για τα μέρη.

2.3 Η τοποθέτηση μιας παραγγελίας είναι δυνατή μετά την εγγραφή στην πλατφόρμα B2B - δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα B2B, η οποία πραγματοποιείται μετά τη συμπλήρωση και αποδοχή της φόρμας εγγραφής, διαθέσιμη κάνοντας κλικ στη δημιουργία λογαριασμού (https://b2b.innpro.gr/client-new.php?register&wholesaler=true). Η εγγραφή στην πλατφόρμα B2B δεν υποχρεώνει τον Πελάτη να τοποθετήσει οποιοδήποτε ελάχιστο αριθμό παραγγελιών. Η υπηρεσία ηλεκτρονικού λογαριασμού παρέχεται δωρεάν για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα, οποτεδήποτε και χωρίς να δίνει κάποιον λόγο, να διαγράψει τον λογαρι

2.4 Η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη ή των εκπροσώπων του, είναι προαιρετική. Ωστόσο, η απουσία παροχής πληροφοριών που έχουν επισημανθεί ως υποχρεωτικές θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του λογαριασμού ή την μη επεξεργασία της παραγγελίας.

2.5 Για να αποστείλει μια παραγγελία μέσω της πλατφόρμας B2B, ο Πελάτης:

a. ανοίγει τον ιστότοπο https://b2b.innpro.gr/

b. συνδέεται στον λογαριασμό του

c. ακολουθεί τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο και τα μηνύματα που εμφανίζονται, επιλέγει τα Είδη προσθέτοντα μεμονωμένα στο καλάθι, τον αριθμό των προστιθέμενων αντικειμένων, καθώς και επιλέγει τον τρόπο παράδοσης και πληρωμής από εκείνους που προσφέρονται από τον Πωλητή,

d. αποδέχεται τη σύνοψη των επιλεγμένων Ειδών, της μεθόδου και του κόστους πληρωμής και της μεθόδου και του κόστους παράδοσης που του παρουσιάζονται και τοποθετεί μια παραγγελία για την παράδοση των Ειδών που έχουν τοποθετηθεί στο καλάθι κάνοντας κλικ στο κουμπί "Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής".

2.6 Στη φόρμα παραγγελίας, είναι αναγκαίο για τον Πελάτη να παρέχει τα δεδομένα του φορέα παραγγελίας, του παραλήπτη, τη διεύθυνση παράδοσης (εύρος δεδομένων που ορίζεται στο σημείο 7.2 των Όρων και Προϋποθέσεων) και δεδομένα περί των προστατευόμενων Ειδών: τύπος και ποσότητα, τρόπος παράδοσης, τρόπος πληρωμής. Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλιά του προς τον Πωλητή ή τον courier. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι αποδέχεται τους όρους αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και έχει διαβάσει την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας B2B. Η φόρμα παραγγελίας περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την αναμενόμενη, ταχύτερη δυνατή ημερομηνία παράδοσης. Η πραγματική ημερομηνία μπορεί να διαφέρει από την ημερομηνία που αναγράφεται στη φόρμα παραγγελίας, σύμφωνα με το σημείο 3.2 των Όρων και Προϋποθέσεων.

2.7 Η ηλεκτρονική υπηρεσία στη μορφή φόρμας παραγγελίας παρέχεται δωρεάν και έχει μονοφορικό χαρακτήρα. Ξεκινά από τη στιγμή προσθήκης του πρώτου Είδους στο καλάθι και λήγει στη στιγμή της τοποθέτησης μιας παραγγελίας ή στη στιγμή πρόωρης λήξης της τοποθέτησης μιας παραγγελίας από τον Πελάτη.

2.8 Η αποστολή της παραγγελίας από τον Πελάτη (κλικ στο κουμπί "Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής") αποτελεί δήλωση πρόθεσης να συνάψει συμφωνία πώλησης με τον Πωλητή, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις και το ισχύον δίκαιο, καθώς και υποχρέωση πληρωμής για τα προς παράδοση Είδη και κάλυψη των συμφωνημένων κοστών της συναλλαγής.

2.9 Μετά την λήψη της παραγγελίας από τον Πελάτη, ο Πωλητής θα επιβεβαιώσει όλα τα σημαντικά στοιχεία της παραγγελίας, αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχει ο Πελάτης. Από τη στιγμή που ο Πελάτης λαμβάνει το ηλεκτρονικό μήνυμα, που αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση, συνάπτεται μια συμφωνία πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή, σύμφωνα με την οποία ο Πωλητής υποχωρεί να παραδώσει τα Είδη στον Πελάτη και να μεταφέρει την ιδιοκτησία τους στον Πελάτη, υπόκειται στο σημείο 2.10 παρακάτω, και ο Πελάτης αναλαμβάνει να παραλάβει τα Είδη και να πληρώσει την τιμή στον Πωλητή και να καλύψει τα συμφωνημένα κόστη συναλλαγής.

2.10 Σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων των Ειδών για τα οποία ο Πελάτης έχει καταχωρίσει παραγγελία, ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Πελάτη για αυτό με e-mail. Αυτό μπορεί να συμβεί σε μια κατάσταση όπου ο Πελάτης έχει αγοράσει Είδη που δεν ήταν διαθέσιμα τη στιγμή της παραγγελίας (ο αριθμός των διαθέσιμων τεμαχίων των Ειδών είναι επισημαμένος στην προσφορά στον ιστότοπο της πλατφόρμας B2B). Ο Πωλητής μπορεί επίσης να προτείνει επέκταση του χρόνου αναμονής για την παράδοση των Ειδών που έχουν παραγγελθεί από τον Πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης μπορεί να παραιτηθεί από την παραγγελία ή να εκφράσει συγκατάθεση για την επέκταση του χρόνου αναμονής για την παράδοση των Ειδών. Εάν ο Πελάτης δεν ανταποκριθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία θα ακυρωθεί. Σε αυτό το e-mail, ο Πωλητής μπορεί να καθορίσει την εκτέλεση της παραγγελίας που έχει καταχωρίσει ο Πελάτης υπό τον όρο της καταβολής προκαταβολής πλήρους ή εν μέρει για τα προς παράδοση Είδη, ανεξαρτήτως του επιλεγέντος τρόπου πληρωμής από τον Πελάτη.

2.11 Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται στην αγγλική γλώσσα. 2.10. Η καταγραφή, η ασφάλεια και η διάθεση προς τον Πελάτη του περιεχομένου της συναφθείσας σύμβασης πώλησης θα πραγματοποιηθούν με το να καταστούν διαθέσιμοι αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας B2B, καθώς και με την αποστολή στον Πελάτη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως προβλέπεται στο σημείο 2.9. των Όρων και Προϋποθέσεων. 2.9. των Όρων και Προϋποθέσεων. Το περιεχόμενο της σύμβασης πώλησης καταγράφεται επιπλέον και ασφαλίζεται στο IT σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

2.12 Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από ένα συμφωνημένο συμβόλαιο πώλησης με τον Πελάτη εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωσή του χωρίς να αναγκάζεται να δώσει οποιαδήποτε αιτία.

 

3. Παράδοση Ειδών

3.1 Η παράδοση των Ειδών θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που επιλέγει ο Πελάτης κατά την παραγγελία. Τα έξοδα παράδοσης θα διακριθούν στον Πελάτη κατά τη διαδικασία παραγγελίας και θα επιβεβαιωθούν στο ηλεκτρονικό μήνυμα που αναφέρεται στο σημείο 2.9 των Όρων και Προϋποθέσεων.

3.2 Ο όρος παράδοσης κυμαίνεται από 1 έως 7 εργάσιμες ημέρες, υπολογιζόμενος από την ημέρα πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού του Πωλητή με την πληρωμή των Ειδών μαζί με τα συμφωνημένα έξοδα συναλλαγής - σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζική μεταφορά, ή υπολογιζόμενος από την ημέρα καταχώρισης και επιβεβαίωσης της παραγγελίας - σε περίπτωση εμπορικού πίστωσης. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για την κατάσταση που αναφέρεται στο σημείο 2.10 παραπάνω, όπου ο Πελάτης αποδέχεται μια επεκταμένη περίοδο παράδοσης. Η εταιρεία μεταφορών ενημερώνει τον Πελάτη με τη μορφή email ή κειμένου για τις λεπτομέρειες της παράδοσης, ειδικότερα τον αριθμό παρακολούθησης ή παρέχοντας ένα σύνδεσμο για την παρακολούθηση των σταδίων της παράδοσης.

 

4. Πληρωμές.

4.1 Υπό την προϋπόθεση του δικαιώματος του Πωλητή που αναφέρεται στο σημείο 2.10 τελευταία πρόταση, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα παραγγελθέντα Είδη χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους πληρωμής που προσδιορίζονται στη φόρμα παραγγελίας.

4.2 Ο Πωλητής μπορεί, με βάση ξεχωριστές συμφωνίες, να χορηγήσει στον Πελάτη εμπορική πίστωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πληρωμή εντός της περιόδου που καθορίζεται στις σχετικές συμφωνίες για την εμπορική πίστωση.

4.3 Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη μέθοδο προπληρωμής, η μη λήψη της πληρωμής στον λογαριασμό του Πωλητή ή του πράκτορα εξόφλησης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας θα οδηγήσει στην ακύρωση της παραγγελίας. Σε αυτή την κατάσταση, μπορείτε να υποβάλετε ξανά την παραγγελία, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των Ειδών, και να επιλέξετε άλλο τρόπο πληρωμής.

4.4 Οι τιμές των Ειδών δίνονται σε νομίσματα EUR.

4.5 Κάθε παραγγελία θα συνοδεύεται από απόδειξη αγοράς στη μορφή απόδειξης ή τιμολογίου ΦΠΑ. Ο Πελάτης συμφωνεί να λαμβάνει τα τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή.

 

5. Διαμαρτυρίες και εγγύηση για ελαττώματα των Ειδών.

5.1 Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει διαμαρτυρία σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πωλητή ηλεκτρονικά, υποβάλλοντας αντίστοιχο αίτημα στον Πωλητή, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο 1.1.

5.2 Η ευθύνη του Πωλητή για εγγύηση των Ειδών προς τον Πελάτη εξαιρείται με βάση το άρθρο 558 § 1 του Πολιτικού Κώδικα.

 

6. Δήλωση εγγύησης - εγγύηση διάρκειας ζωής - εγγύηση διανομής

Η ακόλουθη δήλωση εγγύησης απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματία πελάτη - έμπορο που συνάπτει σύμβαση που σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εφόσον από το περιεχόμενο της σύμβασης προκύπτει ότι είναι επαγγελματικής φύσης για τον πελάτη

6.1 Η INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., με έδρα στο Rybnik, ul, Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, εφεξής καλούμενη "Εγγυητής", εγγυάται την ορθή λειτουργία του προϊόντος από την προσφορά της, εκτός των αναφερομένων στο σημείο 6.1.Α. - 6.1.G. και 6.2 κατωτέρω, εφεξής καλούμενο "προϊόν", για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από την περίοδο εγγύησης που καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 6.5 κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι εγκαθίσταται και λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τις συστάσεις του κατασκευαστή ή του διανομέα στο εγχειρίδιο χρήσης. Η δήλωση εγγύησης ισχύει για την επικράτεια της Ελλάδας και αφορά προϊόντα που αγοράζονται στην επικράτεια της Ελλάδας. Η δήλωση εγγύησης ή η κάρτα εγγύησης παρέχεται απευθείας με το προϊόν ή, σε περίπτωση αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα του εγγυητή, οι πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο της εγγύησης παρουσιάζονται στην περιγραφή του προϊόντος και στην ιστοσελίδα: service.innpro.eu/warranty.

6.1.A. Για τα προϊόντα μάρκας DJI, ο εγγυητής είναι η SZ DJI BaiWang Technology Co, Building No.1.2.7.9, Baiwang Creative Factory, No.1051, Songbai Road,Nanshan Xili District, Shenzhen, China. Η INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή μόνο για τη μεταφορά αξιώσεων εγγύησης από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην Πολωνία σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επισκευής της DJI.

6.1.B. Για τα προϊόντα RENEWED, εγγυητής είναι η Renewed Burgemeester Verderlaan 11E, 3544AD Utrecht, Netherlands. Η INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή μόνο για τη μεταβίβαση αξιώσεων εγγύησης από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην Πολωνία στους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές της RENEWED.

6.1.C. Για τα προϊόντα της μάρκας AMAZFIT, εγγυητής είναι η Zepp North America Inc 18400 Von Karman Avenue, Suite 130, Irvine, CA, 92612, USA. Η INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. είναι ένας αντιπρόσωπος που έχει οριστεί από τον κατασκευαστή μόνο για τη διαβίβαση αξιώσεων εγγύησης από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην Πολωνία στην AMAZFIT που έχει οριστεί εξουσιοδοτημένους επισκευαστές.

6.1.D. Για τα προϊόντα ECOFLOW, εγγυητής είναι η EcoFlow Inc. Factory Building A202, Founder Technology Industrial Park, North Side of Songbai Highway, Longteng Community, Shiyan Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong, China. Η INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή μόνο για τη μεταβίβαση των απαιτήσεων εγγύησης από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην Πολωνία στους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές της ECOFLOW.

6.1.E. Για τα προϊόντα Insta360, εγγυητής είναι η Arashi Vision Inc., 25 Mauchly, STE 308, Irvine, CA 92618 Irvine, USA. Η INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή μόνο για τη μεταβίβαση των απαιτήσεων εγγύησης από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην Πολωνία στους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές της Insta360.

6.1.F. Για τα προϊόντα Mirfak, Hobbywing, SRT, Savox, HiVOLT, Double Eagle, Joysway, εγγυητής είναι η KAVAN Europe s.r.o., Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Czech Republic. Η INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή μόνο για τη μεταβίβαση των απαιτήσεων εγγύησης από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην Πολωνία στους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές της KAVAN Europe s.r.o.

6.1.G. Για τα προϊόντα Akaso, εγγυητής είναι η Akaso Tech LLC., 4907 International Blvd, STE 108, Frederick, MD 21703 Frederick, USA. Η INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή μόνο για τη μεταβίβαση των απαιτήσεων εγγύησης από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην Πολωνία στους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές της Akaso.

Όποτε η παρούσα δήλωση εγγύησης αναφέρεται σε προϊόν, η αναφορά αυτή ισχύει κατ' αναλογία για προϊόν για το οποίο εγγυητής είναι ένας από τους φορείς που αναφέρονται στη ρήτρα 6.1.Α. - 6.1.G ανωτέρω.

6.2 Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: πρόσθετα και εναλλάξιμα εξαρτήματα, όπως έλικες, τρίποδες, βραχίονες στήριξης, βεντούζες, βούρτσες, φίλτρα, λαβές, ολισθητήρες, δίσκοι, λεπίδες, τρυπάνια, σόλες μύλων, βαφές, ελαστικά μέρη, τροχούς. οδοντωτά γρανάζια, ρουλεμάν, ιμάντες, τύμπανα, δακτυλίους, κυλίνδρους, έμβολα, τηγάνια, βούρτσες κινητήρα, καλώδια τροφοδοσίας ή μετάδοσης σε περίπτωση ζημιάς στη μόνωση ή στο φις, στα κυλιόμενα ή κινούμενα μέρη, η εγγύηση δεν καλύπτει τις τσακίσεις της συσκευασίας, το ξεθώριασμα της συσκευασίας ή τον αποχρωματισμό, τις γρατσουνιές ή τις φθαρμένες επιγραφές.

6.3 Ο πρώτος αγοραστής του Προϊόντος - ο Πελάτης της INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. - δικαιούται την Εγγύηση. Τα δικαιώματα που απορρέουν από την Εγγύηση δεν μεταβιβάζονται στους επόμενους αγοραστές του Προϊόντος. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. - ούτε ο εγγυητής που αναφέρεται στο σημείο 6.1.Α. - 6.1.G - δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος για μεταγενέστερο αγοραστή του προϊόντος.

6.4 Προϋπόθεση για την αποδοχή και εξέταση της αίτησης εγγύησης από τον Εγγυητή είναι η παράδοση του Προϊόντος στην υπηρεσία του Εγγυητή μαζί με την περιγραφή των ελαττωμάτων που διαπιστώθηκαν από τον Πελάτη, σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους, καθώς και η υποβολή της απόδειξης αγοράς του Προϊόντος στην INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., καθώς και η αναγραφή ενός ορατού και ευανάγνωστου σειριακού αριθμού. σειριακός αριθμός του προϊόντος, εάν υπάρχει.

6.5 Περίοδος εγγύησης:

▪ Η περίοδος εγγύησης καθορίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες στη δήλωση εγγύησης ή στην κάρτα εγγύησης που αναφέρεται στην παράγραφο 6.1 ανωτέρω και στην κάρτα προϊόντος στη διεύθυνση b2b.innpro.eu, με εξαίρεση τις μπαταρίες που είναι ενσωματωμένες ή προσαρτημένες στη συσκευή.
▪ Η περίοδος εγγύησης για τη μπαταρία είναι ανεξάρτητη από την περίοδο εγγύησης για το προϊόν και είναι 12 μήνες.
▪ Η διάρκεια της εγγύησης υπολογίζεται γενικά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον Πελάτη από τον Εγγυητή, με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων:
Στην περίπτωση προϊόντων με την επωνυμία DJI - η περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από την ημερομηνία ενεργοποίησης του προϊόντος από τον πρώτο αγοραστή (τον πελάτη της INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.) ή την ημερομηνία αγοράς από τον προαναφερόμενο πρώτο αγοραστή, όποια από τις δύο συμβεί πρώτη - εκτός εάν οι λεπτομερείς προδιαγραφές που παρέχονται στην κάρτα προϊόντος ή από τον κατασκευαστή στο εγχειρίδιο χρήσης υποδεικνύουν διαφορετικό σημείο έναρξης της περιόδου εγγύησης. Ο πελάτης μπορεί να ελέγξει την ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου εγγύησης για το προϊόν που αγόρασε μέσω του πίνακα υπηρεσιών service.innpro.eu μετά την εγγραφή του στην εφαρμογή υπηρεσιών και τη σωστή σύνδεση. Ο Εγγυητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία με τη μορφή ανταλλαγής του Προϊόντος με ένα νέο σε περίπτωση που το Προϊόν έχει αποσυρθεί από την πώληση ή έχει τερματιστεί η υποστήριξή του, σε μια τέτοια περίπτωση είναι δυνατός μόνο ο διακανονισμός, η επιστροφή χρημάτων.

6.6 Η ευθύνη στο πλαίσιο της εγγύησης καλύπτει μόνο ελαττώματα που προκύπτουν από αιτίες εγγενείς στο πωλούμενο προϊόν. Ειδικότερα, η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που έχουν προκύψει από τη χρήση του προϊόντος ή από άλλες επακόλουθες αιτίες, όπως τα εξής:

▪ μηχανικές φθορές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οφείλονται σε υπερφόρτωση ή υπερθέρμανση
▪ βλάβες που προκύπτουν από τη συναρμολόγηση ή τη χρήση του προϊόντος κατά παράβαση των οδηγιών χρήσης
▪ βλάβες που προκλήθηκαν από τη μεταφορά ή τη χρήση του προϊόντος σε συνθήκες που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές
▪ βλάβες που προκύπτουν από ακατάλληλη αποθήκευση ή ανεπαρκή συντήρηση του Προϊόντος
▪ βλάβες που προκύπτουν από την πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων λιπαντικού ή λαδιού στο προϊόν
▪ βλάβες που προκύπτουν από βαριά μόλυνση εντός ή εκτός του προϊόντος
▪ που προκαλείται από τη χρήση εξαρτημάτων που δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις του κατασκευαστή ή του διανομέα του προϊόντος
▪ βλάβες που προκαλούνται από τυχαία γεγονότα, όπως πυρκαγιά, πλημμύρες, ηλεκτρικές υπερτάσεις, κεραυνούς κ.λπ.
▪ βλάβες που απορρέουν από πολεμικές πράξεις, ταραχές, τρομοκρατία ή βανδαλισμούς
▪ βλάβες που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στο κύκλωμα και κακή αντιστοίχιση ή κακή χρήση της μπαταρίας και του φορτιστή
▪ βλάβες που προκαλούνται από προβλήματα αξιοπιστίας ή συμβατότητας κατά τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων
▪ βλάβες που προκαλούνται από τη λειτουργία της συσκευής με ανεπαρκώς φορτισμένη ή κατεστραμμένη μπαταρία
▪ απώλεια ή βλάβη δεδομένων από το Προϊόν
▪ όλο το λογισμικό που παρέχεται με το Προϊόν ή εγκαθίσταται μεταγενέστερα
▪ βλάβες ή ζημιές που προκαλούνται από προϊόντα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ο κατασκευαστής του προϊόντος μπορεί να προμηθεύσει ή να ενσωματώσει στο προϊόν κατόπιν αιτήματος.
▪ βλάβες που προκύπτουν από τεχνική υποστήριξη διαφορετική από εκείνη που έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή του προϊόντος
▪ προϊόντα ή εξαρτήματα με αλλοιωμένη ετικέτα αναγνώρισης ή από τα οποία έχει αφαιρεθεί η ετικέτα αναγνώρισης
▪ παράλειψη εκτέλεσης των ενεργειών που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας και προορίζονται για εκτέλεση από τον χρήστη
▪ εάν οποιεσδήποτε επισκευές, μετατροπές, τροποποιήσεις, αποσυναρμολογήσεις εν όλω ή εν μέρει ή δομικές αλλαγές στο Προϊόν γίνονται από οντότητα διαφορετική από τον Εγγυητή ή εγκεκριμένη από τον Εγγυητή. Η ανακάλυψη τσακίσεων στις οδοντώσεις των στοιχείων στερέωσης των μερών του προϊόντος ή η φθορά των σφραγίδων, των ετικετών ή άλλων προστατευτικών στοιχείων, που καθιστούν αδύνατη την ανάγνωση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά, μπορεί να θεωρηθεί ως παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένη οντότητα.
▪ βλάβες που προκύπτουν από εσφαλμένη εγκατάσταση, ακατάλληλη χρήση ή λειτουργία που δεν συμμορφώνεται με τις επίσημες οδηγίες χρήσης
ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΈΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
▪ βλάβες που προκλήθηκαν από πτήσεις κατά τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος
▪ βλάβες που προκαλούνται από τη χρήση του Προϊόντος σε κακές καιρικές συνθήκες (π.χ. ισχυροί άνεμοι, βροχή ή αμμοθύελλες κ.λπ.).
▪ βλάβες που προκαλούνται από τη χρήση του Προϊόντος σε περιβάλλον με ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (π.χ. σε περιοχές εξόρυξης ή κοντά σε πύργους ραδιοφωνικής μετάδοσης, καλώδια υψηλής τάσης, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.)
▪ βλάβες που προκαλούνται από τη χρήση του Προϊόντος σε περιβάλλον με παρεμβολές από άλλες ασύρματες συσκευές (π.χ. κάμερες, ασύρματο βίντεο, σήματα Wi-Fi κ.λπ.).
▪ βλάβεςπου προκλήθηκαν από τη χρήση του προϊόντος με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές βάρος εκκίνησης που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης
▪ βλάβες που προκαλούνται από αναγκαστική πτήση όταν τα εξαρτήματα είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα.

6.7 Το πρόσωπο που δικαιούται βάσει της εγγύησης υποχρεούται να αναφέρει στον εγγυητή το γεγονός της ανακάλυψης ελαττώματος στο προϊόν αμέσως μετά την ανακάλυψή του και να το παραδώσει μόνος του, αφού υποβάλει αίτηση μέσω του πίνακα υπηρεσιών service.innpro.eu στην ακόλουθη διεύθυνση: Rudzka 65C 44-200 Rybnik. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται υπεύθυνος για ζημίες που προκαλούνται από σκόπιμη χρήση του ελαττωματικού προϊόντος. Ο εγγυητής δεν παραλαμβάνει τα προϊόντα από τους πελάτες.

6.8 Η έκθεση ελαττωμάτων πρέπει να περιλαμβάνει:
▪ το όνομα και τη διεύθυνση του αγοραστή, τον αριθμό ΦΠΑ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου,
▪ ένδειξη του τι συνιστά ελάττωμα στο προϊόν σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος,
▪ ένδειξη του πότε, από ποιον και υπό ποιες συνθήκες διαπιστώθηκε το ελάττωμα του προϊόντος,
▪ ακριβής απαρίθμηση των στοιχείων του προϊόντος που πρέπει να υποβληθούν με την κοινοποίηση (π.χ. "κουτί, τρυπάνι, 2 τρυπάνια, μπαταρία", μη χρησιμοποιείτε γενικούς όρους όπως πλήρες, πλήρες σετ, κιτ, έλικες, καλώδια, καλύμματα, οδηγίες, συσκευές ασφαλείας κ.λπ,)
▪ προσδιορίστε το είδος της αναμενόμενης επισκευής: εγγύηση ή μη εγγύηση (με χρέωση).

6.9 Ο εγγυητής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την ορθή επεξεργασία της αίτησης.

6.10 Το προϊόν προς συντήρηση πρέπει να παραδίδεται καθαρό και προστατευμένο από ζημιές κατά τη μεταφορά (κατά προτίμηση στην αρχική του συσκευασία). Στην περίπτωση των αδρανών υλικών, όλα τα υγρά (λάδι και καύσιμα) πρέπει να αφαιρούνται από το Προϊόν από εξουσιοδοτημένο άτομο. Ο Εγγυητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την απαίτηση σε περίπτωση που ανίχνευσης υγρών.

6.11 Ο εγγυητής εξασφαλίζει ότι το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ενημερώνεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης σχετικά με το αποτέλεσμα της εξέτασης και την εγκυρότητα της αίτησης. Εάν το ελάττωμα επιβεβαιωθεί, ο Εγγυητής εξασφαλίζει τη δωρεάν άρση του ελαττώματος που καλύπτεται από την εγγύηση εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ελαττωματικού προϊόντος από τον Εγγυητή στο κέντρο εξυπηρέτησης του Εγγυητή. Εάν η επισκευή δεν είναι δυνατή ή δεν είναι οικονομικά αποδοτική, ο Εγγυητής επιστρέφει το ισόποσο του ποσού που καταβλήθηκε από το παραστατικό πώλησης ή αντικαθιστά το προϊόν με ένα προϊόν χωρίς ελαττώματα, κατ' επιλογή του Εγγυητή. Ο τρόπος με τον οποίο θα αρθούν τα ελαττώματα που καλύπτονται από την εγγύηση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Εγγυητή.

6.12 Ο Εγγυητής διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει την αξία της επιστροφής για το προϊόν, εάν το δικαιούχο πρόσωπο έχει παραδώσει ελλιπές προϊόν. Η αξία της επιστροφής μπορεί να μειωθεί ανάλογα με την αξία των στοιχείων που λείπουν σύμφωνα με τις τιμές αγοράς των στοιχείων αυτών. Σε περίπτωση αντικατάστασης του Προϊόντος ή των κατεστραμμένων τμημάτων του Προϊόντος με καινούργια, αυτά περιέρχονται στην κυριότητα του δικαιούχου προσώπου βάσει της εγγύησης, σε αντικατάσταση των ελαττωματικών στοιχείων, τα οποία περιέρχονται στην κυριότητα του Εγγυητή. Ο Εγγυητής δεν επιστρέφει τα κατεστραμμένα μέρη του προϊόντος σε περίπτωση αντικατάστασής τους.

6.13 Ο κάτοχος της εγγύησης δεν δικαιούται άλλα δικαιώματα πέραν των προαναφερθέντων στο πλαίσιο της εγγύησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που απορρέουν από υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις.

6.14 Το Δικαιούχο Πρόσωπο υποχρεούται να παραλάβει το επισκευασμένο Προϊόν που του έχει χορηγηθεί από τον Εγγυητή εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την ημερομηνία ενημέρωσης του Δικαιούχου για την ετοιμότητα του Προϊόντος προς παραλαβή. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, ο Εγγυητής, ανεξάρτητα από τα περαιτέρω δικαιώματα αποζημίωσης που δικαιούται από το νόμο, θα δικαιούται:
α. χρεώνει τον Πελάτη με το κόστος αποθήκευσης (σε ποσοστό 2 ευρώ ανά ποσό).
β. να καταθέσει το προϊόν στο δικαστήριο (αφού ενημερώσει τον Πελάτη).
γ. Να ζητήσει από τον Πελάτη να υπογράψει δήλωση πρόθεσης εγκατάλειψης του Προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ DJI DOA ΣΕ ΠΡΟΪΌΝΤΑ DJI

6.15 Όσον αφορά το προϊόν DJI, παρά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.16 κατωτέρω, ο Πελάτης μπορεί να μπορεί να επωφεληθεί από τους ακόλουθους όρους εγγύησης: εάν το προϊόν DJI παρουσιάζει ελαττώματα αμέσως μετά την αγορά και τα ελαττώματα αυτά αναφερθούν στην INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. ως ενδιάμεσο φορέα του εγγυητή εντός επτά ημερών από την ημερομηνία αγοράς και επιβεβαιωθούν από τον ενδιάμεσο φορέα του εγγυητή, ο εγγυητής (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.1.Α. ανωτέρω) θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντικατάσταση του προϊόντος με ένα νέο προϊόν χωρίς ελαττώματα εντός 14 εργάσιμων ημερών στο πλαίσιο της εγγύησης DJI DOA (dead on arrival, δηλαδή το προϊόν δεν είναι λειτουργικό από την ημερομηνία αγοράς).

6.16 Ο Εγγυητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αντικατάσταση DOA σε περίπτωση έλλειψης αποθεμάτων ή προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 6.1-6.14.ανωτέρω.

6.17 Η υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνει η εγγύηση DJI DOA δεν θα παρέχονται εάν:
▪ Το προϊόν παραδόθηκε στον Εγγυητή περισσότερο από επτά ημέρες ημερολογιακών ημερών μετά την αγορά του.το προϊόν παραδόθηκε στον διαμεσολαβητή του εγγυητή (υπηρεσία INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.) περισσότερο από επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την αγορά του, ήΔεν παραδόθηκαν αποδείξεις αγοράς, αποδείξεις ή τιμολόγια μαζί με τη συσκευή ή υποπτεύονται ότι έχουν παραποιηθεί ή τροποποιηθεί.
▪ το πρόσωπο που δικαιούται βάσει της εγγύησης δεν έχει προσκομίσει, μαζί με το προϊόν, απόδειξη αγοράς από τον εγγυητή, ή
▪ το προϊόν που παραδόθηκε από τον πελάτη προς αντικατάσταση δεν περιέχει όλα τα γνήσια εξαρτήματα ή περιέχει εξαρτήματα που είναι ελαττωματικά με υπαιτιότητα του χρήστη, ή
▪ μετά την εξέταση του προϊόντος από τον εγγυητή, το αναφερόμενο ελάττωμα δεν επιβεβαιώνεται.
▪ προκύψουν σφάλματα ή ζημιές στο προϊόν λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή τροποποίησης του προϊόντος, όπως έκθεση σε υγρασία, εισαγωγή ξένων σωμάτων (νερό, λάδι, άμμος κ.λπ.) ή ακατάλληλη συναρμολόγηση ή λειτουργία, ή
▪ διαπιστώνεται ότι οι ετικέτες των προϊόντων, οι σειριακοί αριθμοί, τα υδατογραφήματα κ.λπ. έχουν πλαστογραφηθεί, παραποιηθεί κ.λπ. ή
▪ η βλάβη προκαλείται από ανεξέλεγκτους εξωτερικούς παράγοντες, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους ή κεραυνούς.

6.18 Η INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. ως διαμεσολαβητής του εγγυητή ή του εγγυητή (που αναφέρεται στην παράγραφο 6.1.Α. ανωτέρω) δεν ευθύνεται για:
▪ Σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου), υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση του προϊόντος κατά παράβαση των οδηγιών χρήσης.
▪ Νομικές και άλλες συνέπειες που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση του χρήστη με την ισχύουσα νομοθεσία.

6.19 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5.2 ανωτέρω, και σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 577 παράγραφος 1 § 2.1 του Αστικού Κώδικα, ο εγγυητής ενημερώνει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του πωληθέντος αντικειμένου με τη σύμβαση, ο αγοραστής έχει τα νόμιμα ένδικα μέσα στο πλευρό και με έξοδα του πωλητή- τα ένδικα αυτά μέσα δεν επηρεάζονται από την εγγύηση.

 

7 Προστασία προσωπικών δεδομένων

7.1 Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων των πελατών της πλατφόρμας B2B, καθώς και των προσώπων που ενεργούν εξ ονόματος του Πελάτη, είναι η INNPRO Robert Błędowski sp z.o.o., η οποία είναι ο Πωλητής σύμφωνα με τη σημασία αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

7.2 Το πεδίο των δεδομένων του Πελάτη (πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του), απαραίτητο για τη σύναψη σύμβασης πώλησης ή τη δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα B2B, περιλαμβάνει: όνομα και επώνυμο (επωνυμία επιχείρησης), διεύθυνση: οδός, αριθμός κτιρίου, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να παρέχει τον αριθμό ΦΠΑ του, επιπρόσθετες πληροφορίες. Επιπλέον, η υπηρεσία της πλατφόρμας B2B συλλέγει αυτόματα τη διεύθυνση IP των υπολογιστών των ατόμων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα B2B.

7.3 Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη (του προσώπου που ενεργεί εξ ονόματος του) επεξεργάζονται από τον Πωλητή σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου (https://b2b.innpro.gr/PRIVACY-POLICY-cabout-eng-10.html), βάσει του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) ("RODO").

7.4 Με ξεχωριστή, σαφή συγκατάθεση του Πελάτη (του προσώπου που ενεργεί εξ ονόματος του), ο Πωλητής μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα προκειμένου να του παρέχει μια ηλεκτρονική υπηρεσία, στέλνοντας τακτικά πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα και προσφορές στην πλατφόρμα B2B ("Newsletter"). Η υπηρεσία Newsletter μπορεί να εγγραφεί επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής κατά τη δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα B2B. Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται δωρεάν για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να αποσύρει τη συνδρομή του από το Newsletter οποτεδήποτε και χωρίς να δίνει κάποιον λόγο, υποβάλλοντας το κατάλληλο αίτημα στον Πωλητή, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο 1.1. 1.1. ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο απεγγραφής στο κάτω μέρος κάθε Newsletter. Η απόσυρση είναι ισοδύναμη με ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη για σκοπό παροχής της υπηρεσίας Newsletter. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση.

 

Τυπικές Διατάξεις

8.1 Η επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών προκύπτουν μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη υποβάλλονται στα δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία για την έδρα του Πωλητή.

8.2 Με επιφύλαξη των απολύτως δεσμευτικών διατάξεων του νόμου, η ευθύνη του Πωλητή έναντι του Πελάτη, ανεξαρτήτως της νομικής της βάσης, θα περιορίζεται στο ποσό της τιμής που καταβλήθηκε για τα Αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τους δαπανών αποστολής, σε κάθε περίπτωση (ακόμη και εάν η αξίωση του Πελάτη δεν σχετίζεται με τη σύμβαση πώλησης), όχι περισσότερο από το ποσό των 125,00 EUR. Ο Πωλητής φέρει ευθύνη έναντι του Πελάτη μόνο για άμεση ζημία και εντός των ορίων της πραγματικής ζημίας.

8.3 Σε θέματα που δεν καλύπτονται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου.

8.4 Οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας B2B μπορούν να υποβληθούν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην καρτέλα Επικοινωνία (https://b2b.innpro.gr/contact-eng.html).

8.5 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δεν παραβιάζουν κανένα από τα δικαιώματα του Πελάτη σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων είναι ασυμβίβαστη με το ισχύον δίκαιο, αυτή η διάταξη δεν θα ισχύει, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων.

8.6 Ο Πωλητής μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις, ενημερώνοντας τους Πελάτες για τις τροποποιήσεις εξαρχής. Πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας B2B, στην καρτέλα "Όροι και Προϋποθέσεις για επιχειρηματίες" (https://b2b.innpro.gr/Regulamin-dla-przedsiebiorcow-klientow-sklepu-internetowego-b2b-innpro-pl-cabout-pol-54.html), μαζί με το κείμενο της νέας έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων. Οι παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί πριν από την εφαρμογή των αλλαγών εκτελούνται με βάση τους προηγούμενους κανόνες, στους οποίους παρέχονται συνδέσμοι στην καρτέλα Κανονισμοί για επιχειρηματίες (https://b2b.innpro.gr/Regulamin-dla-przedsiebiorcow-klientow-sklepu-internetowego-b2b-innpro-pl-cabout-pol-54.html).

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel